Wstępna lista rankingowa wniosków o przyznanie środków finansowych

15 lipca 2016

Wstępna lista rankingowa wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu „Start d biznesu” RPSW .10.04.01-26-0051/15