Ogłoszenie ostatecznej Listy rankingowej przyznania środków

27 lipca 2016

Ogłoszenie ostatecznej Listy rankingowej przyznania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu „Start d biznesu” RPSW .10.04.01-26-0051/15